+31 (0)6 - 1506 0804 info@teeselingautoimport.nl

Portfolio Rutger Olgers

Minor Marketing in een Online Wereld

 

Portfolio

Gedurende deze minor hebben wij ons in groepsverband bezig gehouden met de online marketing van Teeseling Auto Import (TAI). Op deze pagina kunt u alles lezen over wat wij de afgelopen maanden hebben gedaan en wat dit heeft betekent voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Om dit duidelijk uiteen te zetten ga ik in op de volgende aspecten: 

Rol binnen het team

Ontwikkeling tijd de minor

– Toepassing van kennis

– Resources en hoe ik hieraan ben gekomen

– Meeste waardevolle bevindingen en leermomenten

 

Rol 

 Ik heb me de afgelopen maanden vooral bezig gehouden met SEA en SEO optimalisatie voor TAI. De keuze voor deze onderwerpen is niet helemaal uit de lucht komen vallen. Voor mijn afstuderen ga ik me namelijk ook bezighouden met het implementeren van een SEO strategie voor een bedrijf. Met het oog daarop en de interesse in dat onderwerp leek mij dit een logische richting waarin ik mij mooi kon gaan ontwikkelen. De keuze voor Search Engine Advertisement komt voor een groot deel vanuit TAI. Bram van Teeseling had al budget vrijgemaakt om te gaan testen wat het resultaat zou zijn van een advertentiecampagne op Google.Het doel van beide onderwerpen was de naamsbekendheid en traffic naar de website verhogen en onderzoeken wat de meest efficiënte manier is om dit te bereiken. 

De gewilligheid van Bram om hier tijd en geld in te steken heeft gezorgd voor veel vrijheid in het ontwikkelen van deze twee onderwerpen. Het voordeel van een kleiner bedrijf als TAI is de gemakkelijke toegang tot gegevens en middelen die nodig zijn om te testen en analyseren. Het is dus mogelijk om agile te werken en snel veel te leren en aan te passen. 

Dit kwam mijn rol uiteraard ook ten goede. Ik ben gaan testen met verschillende advertenties om de juiste opmaak en plaatsing te vinden. Dit zijn voornamelijk A/B testen geweest om te bepalen op welke doelgroep we ons moesten richten en hoe de content er uit moest zien. 

Met de inrichting van de SEO campagne ben ik erg ambitieus begonnen. Ik dacht dat ik dat ook zelf wel even kon gaan implementeren en aan de hand van resultaten kon gaan aanpassen en verbeteren. Een van de belangrijkste learnings uit deze minor is daaruit voortgekomen want ik heb me daar flink op verkeken. Het bleek een proces wat niet zo gemakkelijk zelf te doen is en meer dan een paar maanden tijd kost om echt resultaat te boeken. Hierover verder op deze pagina meer.  

 

 Samenvattend bevatte mijn rol de volgende elementen:

Opzetten van planning

Efficient en beperkt onderzoek om te bepalen wat mijn doelstellingen en resultaten zouden kunnen worden tijdens de minor

UI Elements

Campagnes verbeteren of opnieuw opzetten

Eerste versie opzetten

De eerste advertisement online zetten en data verzamelen. Begin maken aan SEO. 

Documenteren

Documenteren en leren van de uiteindelijke resultaten

data verzamelen en analyseren

Data van eerste campagnes verzamelen en analyseren

Ontwikkeling

Tijdens deze minor zijn er vele leermomenten geweest. Om duidelijk te maken hoe mijn ontwikkeling heeft plaatsgevonden zal ik een beeld schetsen van de startsituatie en progressie die er is geboekt.

Startpunt

Bij aanvang van de minor, en toen eenmaal duidelijk werd wat we gingen doen, had ik nauwelijks tot geen kennis van SEA of SEO. Van beide onderwerpen kon ik geen goede inschatting maken van de moeilijkheid ervan en het effect dat het zou hebben op het bedrijf. Een voordeel van deze opdracht doen bij TAI was dat de situatie van het bedrijf aansloot op die van mijzelf op het gebied van SEA en SEO. Er was namelijk nog geen basis hiervoor en ik kon mooi vanaf nul beginnen. 

0-meting websitebezoekers

Targets

De startsituatie maakt het enigszins moeilijk om goed onderbouwde leerdoelen te definiëren. We hebben tijdens de conceptpresentatie bepaalde bedrijfsdoelen gesteld. Zo moest het aantal bezoekers via organic search stijgen naar 400 per maand en er 30.000 vertonen via Google ads zijn met een CTR van 1,5%. Dit zijn concrete aantallen. Daarnaast heb ik op basis van wat vooronderzoek de volgende persoonlijke leerdoelen gesteld: 

SEO:

– Betrouwbaar zoekwoordenonderzoek doen 

– Juiste interpretatie van resultaten in Google Analytics

– Verbeteren van vindbaarheid door optimaliseren en herindelen van de website

SEA:

– Succesvol inrichten van SEA campagnes

– Kunnen verbeteren aan de hand van gegevens Google Analytics

– Zorgen voor een significante stijging in websitebezoekers

Resultaten

De resulaten van de campagnes lopen sterk uiteen. Dat heeft te maken met het volgende: 

Er is voor mij een groot verschil gebleken tussen het opzetten van een SEA campagne en het toepassen van SEO. Het opzetten van een SEA campagne bleek goed te doen, de resultaat erg duidelijke meetbaar en als vervolgstap kon ik gaan testen met aanpassingen op het gebied van geografie, budget, kernwoorden en onderwerpen.

Op het toepassen van SEO heb ik me erg verkeken. Ik had al wel verwacht dat het ingewikkelder zou zijn dan SEA omdat er een deel programma en websitebouwen bij komt kijken maar ik kon geen goede inschattingen maken van de moeilijkheid hiervan. Dit bleek niet een klus die tijdens de minor zou kunnen afmaken. Ik heb toen mijn werk specifieker gemaakt en besloten me te gaan richten op enkel de tekst op de website en altteksten of alttags achter afbeeldingen. Dit heeft uiteindelijk wel geleid tot een lichte stijging in websitebezoekers vanuit organic search. 

 

Hier ziet u een voorbeeld van de opbouw van een Ad campagne die we hebben gelopen, gericht op welvarende gemeentes in Nederland. Zoals te zien was er, gezien de omvang van het bedrijf, een aardig budget en heeft dit geleid tot meer dan 150.000 vertoningen op Google. Hiervan zijn uiteindelijk 1413 personen naar de website gegaan.

Toepassing

Zoals gezegd is er erg fijn gewerkt in teamverband met een duidelijke rolverdeling. Deze is vrij natuurlijk tot stand gekomen, al duurde het even voordat dit gebeurde. Mijn bijdrage aan het project had dus als voornaamste doel het verhogen van website bezoekers die afkomstig zijn van Google.

Als eerst ben ik aan de slag gegaan met advertenties. Bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van de eerste advertentie die we online hebben gezet en de resultaten ervan. Rechts van deze tekst ziet u een latere advertentie. Belangrijk verschil is dat de latere advertentie specifiek is gericht op een auto die op dat moment wordt aangeboden op de website. Hierdoor gingen wij ook meer long-tail zoektermen gebruiken die als voordeel hebben dat ze vaak iets goedkoper zijn dan meer algemene ‘short-tail’ zoektermen. Ook hoopten we zo personen aan te trekken die meer geïnteresseerd waren in het overgaan tot een aankoop, zij hebben immers al een bepaald model auto in gedachten.

 

 

 

 

 

De toepassing van SEO heb ik uiteindelijk met behulp van Frans Eldering gedaan. Hij heeft ook geholpen met het bouwen van de website en had als developer alle toegang en kennis die benodigd was. Hij heeft geholpen met de basis. Zelf ben ik ook veel op onderzoek uit gegaan om beginselen onder de knie te krijgen. Hierbij heb ik veel gebruik gemaakt van een abbonement bij Yoast Acadamy, hierover later meer. Dit heeft er wel toe geleid dat ik in staat was een goed zoekwoordenonderzoek te doen en alt-teksten kon gaan invoegen. Dit zorgt ervoor dat afbeeldingen van de website van TAI beter vindbaar zijn en er zo dus hopelijk meer websitebezoekers komen. 

Het resultaat van SEO kan soms pas enkele maanden later zichtbaar zijn en het blijft moeilijk om te meten welke bezoekers daadwerkelijk op de website zijn gekomen door SEO. Op de afbeelding hiernaast kunt u wel zien dat er tussen alle campagnes door toch een licht stijgende lijn in het aantal websitebezoekers zit. Dit zijn bezoekers via organic search en dus deze lichte stijging is dus aannemelijk vanwege de SEO.  

 

Leermomenten

 

  

Samen met Jan ben ik naar de Demo Day van Collider geweest. Collider is een accelerator in Marketing en Advertisement Technology en de startups uit hun portfolio presenteren die dag hun business. Hier hebben we veel opgestoken over online marketing en nieuwe manieren van adverteren. 

 

 

 

  

 

 

 

Zoals eerder vermeld heb ik voor het gebruik van SEO gebruik gemaakt van Yoast Acadamy. Zij bieden een grote hoeveelheid online cursussen aan voor alle onderwerpen die iets te maken hebben met websites en online marketing. Op deze manier kon ik erachter komen hoe ik relatief eenvoudig iets aan de SEO van de website kon doen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vorig jaar heb ik op DMEXCO, een Online Marketing beurs in Keulen, de founder van Yoke network ontmoet, Jidé Maduako. Sindsdien hebben we contact gehouden en elkaar ontmoet toen hij in Amsterdam was in Januari. Hij heeft veel geholpen met strategie voor TAI. Zijn co-founder, Mustafa Mohamed, doet alle development van Yoke zelf en kon dus ook helpen op het moment dat ik ergens niet uit kwam. 

 

Terugkoppeling en Toekomst

Terugkijkend op deze minor ben ik tevreden met het resultaat en de manier waarop we dit bereikt hebben. Als ik iets kon veranderen aan hoe het is verlopen was ik graag eerder begonnen om zo meer te kunnen hebben gedaan. We hebben in het begin een tijdje geworsteld met de juiste richting en verdeling vinden en kwamen eigenlijk pas na de conceptpresentatie echt goed op gang. Hierna ging alles erg snel en was het einde zo bereikt.

De belangrijkste les die ik heb geleerd tijdens dit project is niet zozeer een concrete learning op de gebieden waar ik mee bezig ben geweest maar een meer algemene les. De onderwerpen en doelen die we in het begin hebben gesteld waren enigszins uit de lucht gegrepen en we zijn op hoop van zegen maar gewoon aan de slag gegaan. Dit zorgde ervoor dat ik tijdens het werken aan SEO flink in de problemen kwam. Het bleek veel ingewikkelder en tijdrovender dan verwacht en de resultaten bleven ook uit. Uiteindelijk is er toch enig resultaat geboekt en veel geleerd maar de inschatting van tevoren was volledig verkeerd. Hieruit trek ik de conclusie dat goed vooronderzoek erg belangrijk is om de juiste richting te bepalen.

Na deze minor zal ik bij TAI blijven werken en me verder verdiepen in SEO. Ik heb ervoor gekozen hier te gaan afstuderen vanwege de vrijheid en mogelijkheden om te leren. Eerder heb ik stage gelopen bij grotere bedrijven (Greif inc. en Collider) en op basis van die ervaring bewust gekozen voor een bedrijf waar ik de ruimte heb om experimenten te doen en te leren in een richting die ook relevant is voor de HR.

Dit betekent dat ik me bezig kan blijven houden met het gebruik van Search Engine marketing en voornamelijk meer kan gaan leren over SEO. Dat geeft een goed gevoel omdat ik deze minor eindig met het idee dat dat onderwerp nog niet is afgesloten en de resultaten enigszins tegenvielen. Alle tijd en ruimte om me hier in de toekomst dus verder in te gaan verdiepen.