+31 (0)6 - 1506 0804 info@teeselingautoimport.nl

Portfolio - Teeseling Auto Import

Met onder andere:
– Mijn rol
– Ontwikkeling
– De koppeling van www.teeselingautoimport.nl aan Google Analytics
– Toepassing
– Toekomst

Portfolio Bram van Teeseling

Tijdens de minor heb ik mij persoonlijk gericht op de koppeling van de website met Google Analytics. Het koppelen op zich was al erg leerzaam. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Track ID code welke in de website geïmplementeerd moest worden. Door de Track ID op alle verschillende pagina’s van de website te installeren ontstond er een duidelijk overzicht in Google Analytics van de verschillende pagina’s op de website. De eerste weken was er nog weinig informatie welke bruikbaar was voor de minor. Naarmate de tijd vorderde en er meer mensen op de website kwamen kwam er interessante informatie naar boven welke voor het bedrijf zeer bruikbaar is. Al helemaal bij het gebruik van de verschillende marketing methodes die wij kozen was het handig om te kijken of de doelen die wij stelden behaald werden. Hieronder is in het kort te zien wat onze bevindingen zijn in de periode van 15 september tot 20 januari!

Mijn rol binnen de groep

Teeseling Auto Import is mijn eigen bedrijf, het zal niemand dus verbazen dat ik de leidende rol in de groep heb genomen. Ik heb hierbij vanaf het eerste moment de leiding genomen om de rest van de groep een inleiding te geven in het bedrijf. We hebben de taken verdeeld waarbij er onderscheid werd gemaakt tussen social media (creative), SEO en SEA (advertisement), Google Analytics en data verzameling (analist) en planning en samenhang (zorgdrager).

Ik heb buiten de leidende rol ook de analytische rol op mij genomen. De reden hiervan is eigenlijk heel duidelijk; ik heb toegang tot alle kanalen en kan via Google Analytics de verkregen informatie overzichtelijk overbrengen op de rest van de groep. De creatieveling binnen onze groep hield zich voornamelijk bezig met het maken en bedenken van de posts. Voordat dit online kwam heb ik deze altijd gecheckt en eventueel aangepast. Aangezien ik dagelijks werkzaam ben binnen het bedrijf verzamelde ik hiervoor ook een hoop beeldmateriaal.
De samenwerking met de SEO en SEA specialist binnen de groep was zeer belangrijk aangezien we precies konden noteren wanneer deze advertenties op Google van start gingen. Hierdoor konden de resultaten in Google Analytics heel duidelijk gedefinieerd worden.
De zorgdrager was belangrijk in het geheel om de groep bij elkaar te houden. Deze zorgde ervoor dat we ons aan afspraken hielden en bij elkaar kwamen op de afgesproken momenten. Het is belangrijk om iemand te hebben die deze rol op zich neemt.

Ik kijk met een voldaan gevoel terug op de minor. Voor mijn gevoel is de periode erg leerzaam geweest als ondernemer. Mijn bedrijf is in de startende fase en groeit snel. Het zal binnen korte termijn daarom ook niet vreemd zijn als ik personeel moet gaan aannemen. Ik heb nog nooit in mijn leven mensen moeten aansturen en taken moeten verdelen. Tijdens de minor was het voor mij een soort testfase hoe het is om mensen binnen mijn eigen bedrijf aan te sturen. De eerste weken was het wennen en nam niemand het voortouw. Al gauw voelde ik mij geroepen om de leidende taak in handen te nemen om de groep structuur te geven. Achteraf kijk ik hier erg positief op terug. De onderstaande cijfers liegen er ook niet om…

Sinds de start van de minor…

Verkochte auto's

%

Stijging website bezoeken

Rally inschrijvingen

Ontwikkeling

Mijn ontwikkeling als leider en analist tijdens de minor is duidelijk aantoonbaar. Om te beginnen is er een ontwikkeling doorgemaakt als leider. Ik heb dit bedrijf zelf opgezet en nooit eerder met ‘eigen’ personeel gewerkt. Toen we er voor kozen om mijn bedrijf als projectbedrijf te kiezen stond ik aan beide kanten. Enerzijds moest ik als leerling de situatie bekijken en zoeken naar een probleem wat we konden aanpakken. Aan de andere kant was ik het aanspreekpunt van het bedrijf voor de andere projectleden. Aan het begin van de minor was het rommelig en werd er erg inefficiënt gewerkt. Door de taken binnen de groep duidelijk te verdelen ontstond er een goede werksfeer waarin iedereen wist wat zijn of haar taak was. We werden een hechtere groep en humor was een goede manier om de positieve werksfeer er in te houden.

De begin situatie van het bedrijf valt vrij simpel te beschrijven; er werd eigenlijk niet veel aan marketing gedaan. De website is in de zomermaanden gebouwd en was nog maar net af toen de minor werd gestart. Er waren nog maar een handje vol bezoekers per dag en er moesten nog veel aanpassingen op de website verricht worden. Social media accounts waren er wel al. Instagram en Facebook. Of deze account nut hadden? Dat wist ik niet, hoe moest ik dat controleren?
Het leek mij daarom interessant om Google Analytics te koppelen aan de website om op die manier bezoekersaantallen en andere data te verkrijgen. Hoe ik dit geïnstalleerd heb is hieronder uitgebreid te zien.

Ik zou graag aan het einde van de minor een goed overzicht willen hebben van de website bezoeken en waar deze bezoeken vandaan komen. Op die manier kan ik goed zien of de gemaakte social media advertenties, promoties, Google Advertisement en Google Adwords invloed hebben gehad op de website bezoeken en wellicht zelfs gezorgd hebben voor extra verkopen. Met deze informatie kan ik beslissen of ik hiernaar doorga met het maken van kosten voor deze kanalen.

Mijn ontwikkeling als analist is aantoonbaar met de Google Analytics resultaten. Toen ik begon aan de minor had ik weinig ervaring met het werken met data. Ik ben begonnen met het raadplegen van Youtube. Hierop heb ik veel filmpjes gekeken over Google Analytics. Ik heb daarop de basis bekeken en geleerd welke data ik kon verzamelen na de koppeling. Het was tijdens de minor belangrijk om goed te kunnen zien waar bezoekers vandaan kwamen. Op die manier konden we goed tracken of een social media advertentie of promotie bijvoorbeeld überhaupt zin had.  Als we alleen konden zien dat er in die periode meer bezoekers waren maar we wisten niet waar die vandaan kwamen hadden we niet veel aan die informatie. Aan de hand van Google Analytics kan ik de bezoekers traceren en zien waar deze vandaan komen. Hierdoor kan ik duidelijk concluderen of een marketing actie op een bepaald kanaal zinvol is. De afbeelding hiernaast geeft een overzicht van de bezoekers in de eerste week van september. De afbeelding daaronder geeft een beeld van de bezoekers in de laatste week van januari. Dat is een behoorlijke stijging in website bezoeken die tijdens de minor gecreëerd is!

 

 

Na het aanmaken van een account moet je allerlei gegevens invullen. De branche waarin je je verricht, de URL van je website en een naam voor de betreffende website. Als dit allemaal gelukt is moet je een tracking code aanmaken. In de afbeelding hieronder is de tracking code te zien voor mijn website. Het is vervolgens de bedoeling om deze code in de URL te plakken van alle pagina’s waar je informatie van wilt verkrijgen met het account. Ik ondervond hier wat lastigheden en heb contact opgenomen met Frans Eldering. Hij is de eigenaar van New Fountain welke mijn website gebouwd heeft. Hij heeft mij vervolgens geholpen deze tracking code overal te installeren.

Google Analytics rapport

Hieronder staat beschreven hoe het koppelen van Google Analytics in zijn werk ging en hoe ik dit geleerd heb. Ik heb gebruik gemaakt van het Webinar Analytics welke gegeven werd door Robert. Helaas waren er hier wat buffer problemen maar ondanks dat heb ik een aantal belangrijke dingen geleerd. Een belangrijk aspect was het verkrijgen van gebruikers informatie. Via Google Analytics kan gecontroleerd worden op wat voor device de gebruikers op de website komen. Ik laat hieronder kort zien hoe ik de website in eerste instantie gekoppeld heb en daarna zal ik laten zien wat de device resultaten zijn!

 

Om te beginnen moet er een Google Analytics account worden aangemaakt. Dit zijn een aantal vrij simpele stappen welke doorlopen dienen te worden. Als dit gelukt is kom je op de pagina zoals hieronder in de afbeelding is weergegeven. 

 

 

Nadat de tracking code geïnstalleerd is zul je worden doorverwezen naar het homescreen van Google Analytics. In de eerste uren zal er nog weinig data verzameld worden aangezien deze eerste vergaard moet worden. De beste resultaten komen na een aantal weken. De afbeelding hieronder geeft het homescreen aan van de laatste week januari. In het kopje daaronder; ‘Onze bevindingen’ is een kleine samenvatting weergegeven van de belangrijkste verzamelde data die ik uit Google Analytics heb verkregen tijdens de minor!

Onze bevindingen

Hieronder worden de 6 belangrijkste bevindingen getoond welke dankzij Google Analytics aan het licht zijn gekomen! Hierbij wordt gekeken naar de periode waarin de minor plaats heeft gevonden.
Periode: 15 september – 20 januari

Bezoekers aantal

Het bezoekers aantal steeg enorm na het gebruik van verschillende marketing methodes. Zoals te zien is zijn er duidelijk een aantal pieken die bereikt werden. Deze werden bereikt door promoties en advertenties op sociale media alsmede Google Advertisement. In september was het gebruikersgemiddelde nog tussen de 10 en 20 personen per dag. Inmiddels is dat tussen de 40 en 60 bezoekers per dag!

Gebruikers op basis van land

De meeste gebruikers komen uit Nederland. Dat is goed om te zien aangezien het bedrijf zich richt op de Nederlandse markt. Er is ook te zien dat er bezoekers zijn uit de United States, België en Duitsland. Dit zijn landen waar auto’s worden ingekocht en waar de afgelopen ook auto’s aan geëxporteerd zijn. Het is dus te verklaren dat er mensen vanuit deze landen op de website komen. 

Sessies per apparaat

Hier is te zien dat de meeste gebruikers op een mobiel apparaat zitten. Dit kan ik verklaren omdat we veel gebruik hebben gemaakt van social media posts. Deze hebben we voornamelijk gericht op mobiele desktops. De meeste mensen maken gebruik van Instagram en Facebook op hun telefoon. De groei in het gebruik van de mobiele telefoon bij de website bezoeken is dus te danken aan de social media posts van de afgelopen maanden. 

Bezoekers per dag deel

In de periode van 15 september tot 20 januari werd bekend dat de meeste bezoekers tussen 18:00 en 22:00 op de website komen. Dat is bruikbare informatie omdat er op in kan worden gespeeld. Het is verstandig om nieuwe auto’s online te zetten rond deze tijdstippen zodat de dagelijkse bezoekers dit gelijk zien. 

Toepassing

Als bedrijfsleider beschik ik ook over de budgetten voor marketing. Van de creatieve social media ‘afdeling’ kreeg ik te horen dat het gaaf zou zijn om een drone aan te schaffen. Hiermee kon extra beeldmateriaal gemaakt worden van professioneel niveau wat gebruikt kon worden voor promotie van het bedrijf. Na enig overleg heb ik besloten om een drone aan te schaffen van het merk DJI. Hiermee heb ik verschillende video’s gemaakt welke we op de social media pagina’s gedeeld hebben ter promotie. Hiernaast zijn twee video’s te zien die ik gemaakt heb tijdens de minor.

Na het delen van deze video’s op de sociale media kanalen Facebook en Instagram kregen de website bezoeken een boost. De datum waarop het eerste filmpje werd gedeeld werden er ruim 25 extra bezoekers op de pagina gemeten. De afbeelding onder het filmpje laat deze stijging zien.

Na het delen van het tweede filmpje gebeurde er precies hetzelfde. Dit keer was de stijging zelfs nog groter dan na het delen van het eerste filmpje. In dit geval werden er ruim 40 extra bezoekers per dag gemeten op de website. Het tweede filmpje staat ook aan de rechterkant op deze pagina en de resultaten van de extra bezoekers die gemeten werden op Google Analytics staan hier wederom onder vermeld. 

Het is dus erg goed te meten dat veel mensen na het zien van de promotie video’s interesse krijgen in het bedrijf en op de website gaan kijken. Dit is belangrijke informatie voor het bedrijf. Dankzij het installeren van de Google Analytics kan deze informatie worden achterhaald. Hierdoor weet ik nu dat ik meer filmpjes moet maken en moet posten. Inmiddels ben ik in gesprek met een mediabedrijf voor het maken van een aantal professionele video’s over het bedrijf! 

 

Na het delen van het tweede filmpje gebeurde er precies hetzelfde. Dit keer was de stijging zelfs nog groter dan na het delen van het eerste filmpje. In dit geval werden er ruim 40 extra bezoekers per dag gemeten op de website. Het tweede filmpje staat ook aan de rechterkant op deze pagina en de resultaten van de extra bezoekers die gemeten werden op Google Analytics staan hier wederom onder vermeld.

Het is dus erg goed te meten dat veel mensen na het zien van de promotie video’s interesse krijgen in het bedrijf en op de website gaan kijken. Dit is belangrijke informatie voor het bedrijf. Dankzij het installeren van de Google Analytics kan deze informatie worden achterhaald. Hierdoor weet ik nu dat ik meer filmpjes moet maken en moet posten. Inmiddels ben ik in gesprek met een mediabedrijf voor het maken van een aantal professionele video’s over het bedrijf!

Extra gebruikers

%

Pagina 'vind ik leuks'

Toekomst

Ik kijk met een positief beeld terug op de afgelopen zes maanden. Tijdens de minor is het bedrijf serieus gegroeid. Omdat ik met twee benen aan een andere zijde stond zat ik er met mijn neus bovenop en zag ik de cijfers daadwerkelijk veranderen. Enerzijds was ik de bedrijfsbegeleider en anderzijds student. Dit was voor mij erg leerzaam. Het meest heb ik geleerd van mijn medestudenten. Dankzij de terugkoppelingen en feedback leerde ik samenwerken met hen en kon ik oefenen hoe het zou zijn om mensen binnen mijn eigen bedrijf aan te moeten sturen. 

De positieve groei die mijn bedrijf heeft doorgemaakt tijdens de minor zal worden voortgezet. Rutger zal mij daar onder andere mee gaan helpen aangezien hij de komende maanden stage komt lopen. Hij zal zich verder gaan ontwikkelen in de SEO en SEA en samen met hem zal ik de social media trend doorzetten. 

De belangrijkste bron tijdens deze minor was Frans Eldering voor mij, Hij is de website bouwer en kon mij perfect begeleiden met het vergaren van analytische data over de website. Verder heb ik het Google Marketing certificaat behaald en heb ik kennis vergaard tijdens het webinar over Google Analytics. De filmpjes die op internet te vinden zijn over Google Analytics zijn zeer leerzaam geweest, hiermee kan ik de komende maanden nog veel meer leren. 

De komende maanden zou ik zelf graag nog meer willen leren over Google Adwords. Hier valt binnen mijn branche denk ik nog veel te behalen. Hoog scoren op google en gebruik maken van advertenties zie ik als een zinvolle investering. 

Per 1 februari ontvang ik de sleutel van mijn nieuwe showroom in Heemskerk. Vanaf nu wordt het serieus. Een eigen showroom. Ik kijk enorm uit naar een nieuw hoofdstuk in mijn leven waarin ik de schoolse theorie achter mij laat en als ondernemer aan de slag ga. De minor heeft enorm geholpen om voeten in de grond te krijgen op marketing gebied!

Social media posts tijden de minor

%

Nieuwe werknemers

Social Media kanalen

Welke kanalen?

Na veel deskresearch online hoe we onze marketingstrategie het best konden bepalen moesten we beginnen bij de basis: wat is onze doelgroep? Dit was een groepsproces, maar Jan nam het voortouw hierin omdat hij eerder in zijn stage van vorig jaar dit hele proces heeft doorgemaakt voor zijn stagebedrijf. Zodra de strategie bepaald was, gingen we op zoek naar het (online) gedrag van de klanten van TAI. Mede dankzij de het afstudeerportfolio wat ik vorig jaar gemaakt heb hadden we veel bruikbare informatie voor dit onderzoek. Nadat we de kanalen bepaald hadden (SEA, Facebook, Instagram en SEO) gingen Jan en Kris op zoek naar de perfecte manier om de content te presenteren via deze kanalen. Ik heb Jan en Kris veel een op een gesproken en onderzoek met hen gedaan naar de doelgroep van mijn bedrijf. Tijdens dit proces liep ik wel eens tegen de lamp en kwam ik erachter dat wat ik dacht te weten niet altijd juist was. Door kritische vragen van Jan en Kris kwam ik erachter dat ik mijn doelgroep en de bijpassende kanalen voorheen nog helemaal niet goed in beeld had. 

Doelgroep bepaling

Het bepalen van de doelgroep was iets waar we de eerste twee maanden veel moeite mee hadden. Vooral omdat ik zelf koppig was en allang dacht te weten hoe ik deze kon bereiken. Jan en Kris kwamen er dankzij verschillende testjes achter dat er op Facebook en Instagram een duidelijk verschil was in de doelgroep. Dit verschil zat hem voornamelijk in de leeftijdscategorie die op Facebook een stuk hoger lag. Hierdoor konden we de posts op Facebook meer richten op informatieve content waar potentiele klanten behoefte aan hebben. Op Instagram werd meer vermakelijke content geplaatst. Het was voor mij persoonlijk een eye-opener toen dit duidelijk werd. Op Google Analytics zag ik de gebruikers aanzienlijk toenemen na het posten van passende content bij de doelgroep!

Hoe bereiken we onze doelgroep?

Zoals ik hierboven al schreef was het al een uitdaging op zich om de juiste doelgroep te vinden. Tijdens dit testje hebben we eigenlijk antwoord gekregen op bovenstaande vraag. We kwamen er dus achter dat er een leeftijdsverschil was in het bereik op Facebook en Instagram. We hadden dus ook gelijk antwoord op de vraag hoe we deze twee verschillende groepen konden bereiken. De jongere groep via Instagram en de oudere groep voornamelijk op Facebook. De SEA op Google die door Rutger gerund werd was een test die hier los van stond. Hier konden we geen leeftijden aan koppelen. We kon ik op Google Analytics zien wat voor soort gebruikers deze SEA advertenties opleverde. Dit waren voornamelijk bezoekers die specifiek naar bepaalde woorden zochten zoals ‘auto import’ of ‘Range Rover Sport’. Rutger schrijft daar in zijn portfolio meer over!

Hoe creëren we content?

Het creëren van content deed ik voorheen altijd met mijn eigen iPhone. Ook gebruikte ik advertentie foto’s van mijn fotograaf. Tijdens de minor kwamen Jan en Kris met het idee om een drone aan te schaffen. Ze hebben mij verschillende filmpjes laten zien en ik was snel verkocht. Met de drone hebben we meerdere filmpjes geschoten en online geplaatst. Ik vind het vliegen erg leuk maar het monteren vind ik verschrikkelijk. Gelukkig had Jan hier ervaring mee en kon hij dat werk op zich nemen. In de komende maanden ga ik op zoek naar iemand die mij hiermee kan gaan helpen binnen het bedrijf. 

Testen maar!

Uiteindelijk is er maar één manier om erachter te komen of de content die je plaatst gewaardeerd wordt door de volgers en het bereik; testen! We hebben tijdens de minor verschillende posts en advertenties geplaatst op zowel Facebook, Instagram als Google. Door middel van de Google Analytics data konden we controleren wat er met de website bezoeken gebeurde, waar deze bezoekers vandaan kwamen, wat voor tijdstippen populair waren en op wat voor apparaten de bezoekers de website bezochten. Zo is de website sinds kort aangepast op mobiele gebruikers nadat bleek dat ruim 85% van de bezoekers gebruikt maakt van mobiele devices!

Onze laatste Instagram posts

Hieronder ziet u de laatste Instagram posts die door ons gedaan zijn! Klik op de ‘Insta’ button om ze te bekijken!

Range Rover Sport

Een nieuw model dat binnenkomt

Promotie

Een promotie om mensen via Instagram naar de website te krijgen

Mercedes-Benz C250

Een nieuwe auto die online staat

{

Dankzij de minor Marketing in een Online Wereld heb ik mijn bedrijf naar een hoger niveau getild. De website bezoeken zijn enorm gestegen, het Instagram account beschikt over 400 extra volgers en tijdens de minor zijn de maandelijkse verkopen gestegen met ruim één auto per maand!

Bram van Teeseling

Founder en CEO, Teeseling Auto Import

TAI Rally 2020

Teeseling Auto Import organiseert in het voorjaar van 2020 een rally voor de exclusieve autobezitter. 

De TAI Start of Summer Run 2020 staat in het teken van exclusieve bolides, prachtige locaties en leuke mensen. Dit jaar slaan Teeseling Auto Import en Start of Summer Run de handen ineen om een topdag vol autoplezier neer te zetten.

In de ochtend van 6 juni verzamelen we om 11:00 uur bij Landgoed Engelenburg in Brummen waar onder het genot van een kop koffie de mooiste auto’s te bewonderen zijn. Om 12:00 uur vertrekken we en rijden we een schitterende route over de mooiste wegen die de Veluwe te bieden heeft. Na 1,5 uur rijplezier zullen we op onze lunch locatie arriveren: Gallery Aaldering te Brummen. Na de lunch vervolgen we onze route richting midden Nederland, deze locatie zal tot op de Rally dag geheim blijven en bevindt zich in de buurt  van Naarden. Bij de aankomst op de eindlocatie kunnen we onder genot van een borrel de dag gezellig nabespreken en op een fantastische manier afsluiten.

 

Bovenstaande rally wordt georganiseerd om de potentiële nieuwe klanten van TAI in contact te brengen met de huidige klanten van TAI. Op die manier kunnen de huidige klanten als ambassadeurs gelden. Dit offline evenement wordt momenteel online gepromoot op sociale media en daar zijn al veel reacties op!

Geinteresseerd geraakt in de rally? Schroom niet om je in te schrijven onder het kopje ‘TAI Rally 2020’. Thomas ging je al voor 🙂

Locatie

Admiralengracht 12
1057 EX Amsterdam

(+316) 15 06 08 04

info@teeselingautoimport.nl